Ny artikel

Kristina Boström och Per Hjerpe med flera har publicerat ny artikel i Pharmacoepidemiol Drug Saf.