Ny artikel

Tobias Andersson, Kristina Boström och Per Hjerpe med flera har publicerat ny artikel i Diabetes Research and Clinical Practice.