Ny projektrapport

Patienter med kronisk benign smärta och opioidbruk - Närhälsan Mariestad vårdcentral 2015

Författare: Pablo Alvarez Jimenez, Närhälsan Mariestad vårdcentral
Projektrapport 2017:1

Patienter med kronisk benign smärta och opioidmissbruk - Närhälsan Mariestad vårdcentral 2015