Ny rapport

Kartläggning av patienter som remitteras för koloskopi från Närhälsan Ågårdsskogen vårdcentral Lidköping

Författare: Karl Nordström Närhälsan Ågårdsskogen vårdcentral

Projektrapport 2018:2 Kartläggning av patienter som remitteras för koloskopi från Närhälsan Ågårdsskogen vårdcentral Lidköping

 

Senast uppdaterad: 2018-03-14 09:21