Ny artikel

Anna-Lena Östberg med flera publicerar en ny artikel i Community Dentistry and Oral Epidemiology

The influence of social deprivation on dental caries in Swedish children and adolescents, as measured by an index for primary health care: The Care Need Index

E-publicerad 30 januari 2017 

Övriga medförfattare: Anna N. Kjellström och Max Petzold

Senast uppdaterad: 2018-01-17 10:56