Folktandvården FoU

Forskningen i allmäntandvården har tyngdpunkten på folkhälsoinriktade studier

Projekt pågår:

 • om munhälsan hos barn och ungdomar (registerstudier baserade på journaler och socioekonomi samt ett projekt om en samverkansmodell mellan BVC, familjecentral och folktandvården)
 • äldretandvård (ett samverkansprojekt mellan tandvård och kommun,
  TAndhygienist I Kommun, TAIK)
 • studier av samband mellan fetma/fetmaoperationer och munhälsa
  (BA
  riatric SUrgery and Nutrition Study, BASUN)

Från Göteborgs universitet pågår i Skaraborg studier:

 • om abonnemangstandvård (Frisktandvård)
 • parodontal infektionskontroll bland vuxna och ungdomar
 • endodontiska behandlingar och om hypomineraliserade tänder hos barn och ungdomar

I specialisttandvården pågår studier om bl.a. implantat.

Samarbete sker med de odontologiska fakulteterna i Göteborg, Malmö, Oslo och Bergen.

Senast uppdaterad: 2017-11-16 10:57