Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

FoU primärvård Skaraborg

Forskningen i primärvården har tyngdpunkten på de stora folksjukdomarna framförallt diabetes och hjärt-kärlsjukdomar och på forskning med hjälp av register

Projekt pågår:

  • om behandling av högt blodtryck och dess samsjuklighet i samverkan med Sahlgrenska akademin, Karolinska sjukhuset och Sydvästra sjukvårdsdistriktet i Stockholm (Swedish Primary Care Cardiovascular Database, SPCCD)

  • om prognosen vid diabetes (såsom hjärta-kärlsjukdomar, ögon- och njurkomplikationer) med hjälp av Skaraborgs DiabetesRegister SDR (i bruk mellan 1991-2004)
  • med utdataverktyg för primärvårdsjournal för att göra informationen från patientjournalen tillgänglig för kvalitetsutveckling, forskning och t. ex. i projekt ingående ST-läkarnas specialistutbildning

Med Göteborgs Universitet som huvudman pågår studier:

  • som följer 154 000 människor från hela världen avseende riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom i rika och fattiga stater, i stad och på landsbygd. Från Sverige deltar Göteborg och Skaraborg sedan 2005. Studien i Sverige leds av professor Annika Rosengren (Prospective Urban Rural Epidemiological (”PURE” study)
  • av riskfaktorer för stroke sedan 2010. ”INTERSTROKE” Studien är en global fall–kontrollstudie med cirka 23 000 patienter och kontroller globalt och cirka 300 i Sverige (Göteborg och Skaraborg). Studien i Sverige leds av professor Annika Rosengren
  • av kliniska aspekter och folkhälsoperspektivet på hypertoni, diabetes och fetma. Projektet har pågått sedan 1970-talet med flera datainsamlingar på olika orter i Skaraborg (Skara, Skövde, Vara). Förutom Sahlgrenska akademin Göteborgs universitet, sker samarbete med Lunds universitet i Malmö och Broad Institute, Boston MA (DIAGRAM consortium). Huvudman är professor Ulf Lindblad
Senast uppdaterad: 2017-12-13 10:52