FoU-anslag Skaraborg

Du som är anställd inom primärvård eller folktandvård i Skaraborg har flera möjligheter att söka anslag för projekt inom forskning och utveckling i Västra Götalandsregionen.

FoU-rådet Skaraborg

Skaraborgsinstitutet

Anslag till forskarstuderande i primärvården 

Du som erhåller medel från FoU-centrum Skaraborg förväntas vid behov stå till förfogande för undervisning samt handledning.

Senast uppdaterad: 2017-12-01 13:34