Anslag till forskarstuderande i primärvården

Du kan som forskarstuderande på doktorand– licenciat- eller magisternivå under din forskarutbildning söka ekonomiskt stöd för lönekostnader.

Anslaget delas ut i slutet på året och sista ansökningsdag är 1 november 2018.

Villkor:

  • Fast anställning i primärvården i Skaraborg
  • Registrerad som forskarstuderande
  • Individuell studie/forskningsplan
  • Planerad forskningverksamhet för anslagstiden.

Ansökan ska skrivas på svenska.
Länk till Ansökan om anslag för forskarstuderande 

Ansökan motsvarar max 20% av heltidsanställning (8 tim/vecka). Tilldelning sker i mån av medel.

Ansökan oss tillhanda senast 1 november 2018:
Närhälsan FoU primärvård FoU-centrum Skaraborg
Långgatan 18
541 30 Skövde

Om du har frågor är du välkommen att kontakta oss via e-post: E-postadress
eller telefon 0500-478594

 

Senast uppdaterad: 2017-12-01 14:12