FoU-centrum Södra Älvsborg

FoU primärvård och Folktandvården FoU

Vi är ett stöd för medarbetare i primärvård och folktandvård i området Södra Älvsborg. Vi ger personlig handledning och undervisning i hur man lägger upp en studie. Här får du råd om hur man söker forskningsmedel och anställda inom primärvård kan också ansöka om arbetstid för forskning. Här återfinns information om Folktandvården FoU.

Besök

Här finns flera verksamheter samlokaliserade. Kontaktuppgifter: FoU primärvård, Folktandvården FoU, FoU-rådet Södra Älvsborg och Studierektorsenhet primärvård.

Besöksadress

Sven Eriksonsplatsen 4
503 38 Borås

Aktuellt

FoU primärvård Västra Götalandsregionen arrangerade den 19 april år 2017 sin årliga regionala FoU-dag. Fokus för dagen var nyttiggörande - "FoU av högsta kvalitet leder till nyttiggörande för en primärvård i världsklass".

Sandra är leg. psykolog och fil.dr och arbetar som FoU-handledare vid FoU-centrum Södra Älvsborg. Tillsammans med medförfattare har hon senaste månaderna publicerats i flera vetenskapliga tidskrifter. Via länken ovan kan du ta del av titlar och de artiklar som tillgängliggjorts.

Anmäl dig till lägre deltagaravgift (early bird) fram till 30 april. Denna internationella konferens hålls i Borås - den 19-21 juni och anordnas av FoU primärvård. Konferensen fokuserar på "Enablers and Barriers for Successful Transition from Childhood to Adulthood". Forskare, hälso- och sjukvårdspersonal, pedagoger och andra professioner som möter barn/unga är målgrupp. Ta här del av uppdaterat program och lämna din anmälan.

AntiStress på 10 språk lanserades på Internationella Kvinnodagen.

Solbrith Wachsmann vann första pris för bästa poster samt tilldelades stipendie för sitt forskningsarbete.

FoU-aktiviteter

30
maj

Samordnad vård- och omsorgsplanering via distansmöte i Västra Götaland – Hur fortsätter vi?

Starttid:
Sluttid:
Plats: Sal F123, Högskolan Väst, Trollhättan
Ort: Trollhättan
Typ: Temadagar
02
jun

FoU-seminarium 'Jämlik vård'

Starttid:
Sluttid:
Plats: FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän, konferensrum 1
Ort: Göteborg
Typ: Temadagar
19
jun
06
sep

Spetsa din ansökan - regionala projektmedel

Starttid:
Sluttid:
Plats: Biblioteket, FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän
Ort: Göteborg
Typ: Temadagar

Senast uppdaterad: 2017-05-19 11:29