För handledare

På FoU-centrum finns disputerade handledare från såväl primärvård som från Folktandvård. Denna sida fungerar som en presentation av vårt uppdrag och som en plattform till stöd i vårt gemensamma arbete.

Vi bistår kostnadsfritt med personlig handledning och undervisning i hur man lägger upp sin studie för anställda inom primärvård och folktandvård. Som handledare ger vi även råd om hur man söker pengar för den som vill påbörja eller bedriver ett projektarbete, såväl som stöttar vid EPN-ansökan. Flera av våra handledningar är kopplade till kursen MFM330, där den största gruppen är ST-läkare som i och med kursen fullgör delmål 19. En gång i månaden träffas vi i lokala handledarseminarier.

Vår roll i övrigt innebär: - att vara granskare för ansökningar för enhetens anslag. - att vara granskare för kursmoment. - introducera projektledare till arbetsplatsen enligt rutin. - att följa upp att projektregistreringar för egna handledningar.

För vår uppföljning finns verktyg för exempelvis kursverksamhet och projektregistering.

Dessa återfinns nedan:

  Uppföljningsverktyg (intern åtkomst som kräver inloggning)