Intyg journalgranskning

Det finns två mallar att använda vid behov av intyg kring journalgranskning som ska undertecknas av verksamhetschef. Det ena intygsmallen är för anställda inom Närhälsan och har Närhälsans logtype och den andra mallen är utan logotype och kan alltså kompletteras med annan verksamhets logotype. Underskrivet orginal ska diarieföras i berörd verksamhet.
Mallarna finns inte här på hemsidan i dagsläget, men som handledare kan du få tillgång till dessa via arbetsplatsen. Namnen på senaste versioner är: Intyg journalgranskning_160817 Närhälsan.docx och Intyg journalgranskning_160817 utan logga.docx.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:22