Pågående handledningar

Här presenteras våra handledningar per person. Underlaget hämtas utifrån hur projektledaren registrerat handledare i FoU i VGR.

Handledningar/person/projekt