FoU-anslag

Anställda inom Västra Götalandsregionen har flera möjligheter att söka anslag för forsknings- och utvecklingsprojekt. Här nedan återfinner du de medel som närmast är riktade till anställda i vårt område för Södra Älvsborg. I toppmenyn återfinns övriga Regionala FoU-anslag samlade.

I våra lokaler återfinns också anslagsgivarkansliet för Lokala FoU-rådet Södra Älvsborg. Rådet verkar för att ge förutsättningarför att forskning och utvecklingsarbete bedrivs inom hälso- och sjukvårdsverksamheterna i södra Älvsborg.  Lokala FoU-rådets hemsida återfinns här.

Inom primärvården bedrivs många projekt. För att möjliggöra det kan primärvårdsanställda i området Södra Älvsborg ansöka om medel för forskningsarbetstid. Medlen benämns Forskarstöd. Dessa medel är riktade som Predoktorand-, Doktorand- och Post doc-medel. Du kan läsa mer om dessa stöd i kolumn till höger och ta del av vilka som har tilldelats medel. Har du tilldelats medel så återfinner du under menyn "För projektledare" mer information om handhavande.

Ansökan:

Tilldelade forskarstöd:
Sammanställningar