FoU-kurser och inbjudningar FoU-centrum Södra Älvsborg

För medarbetare som är verksamma inom Västra Götalandsregionen (även privata vårdgivare med vårdavtal eller samverkansavtal). Läs mer om målgrupp vid respektive information nedan.

Kursutbud från Göteborgs universitet som arrangeras på FoU-centrum Södra Älvsborg

8 hp. Uppdragsutbildning för personal verksam inom Västra Götalandsregionen (även privata vårdgivare med vårdavtal eller samverkansavtal).

Välkommen till denna seminariedag inom SM00016 som hålls på FoU-centrum södra Älvsborg i Borås den 28 augusti 2018 (tidigare datum inställt 2:a februari). Dagen är även en separat nätverksdag för forskningsaktiva. Teman är powerberäkning och Inter-Rater-Reability.

Övrigt kursutbud från FoU primärvård

Ta del av fler kurser från FoU primärvård, Västra Götalandsregionen - besök den centrala kurssidan.

Övriga inbjudningar till vårt FoU-centrum

En inspirationseftermiddag för att utveckla den vetenskapliga dialogen.


Senast uppdaterad: 2018-08-07 11:54