Översiktskurs i forsknings- och utvecklingsmetodik för personer i ledande ställning, 1,5 hp (kurskod MFM301)

Fem halvdagar HT 2017.

Uppdragsutbildning. Översiktskursen vänder sig till personer i ledande ställning (personer som har en funktion som chef, vårdutvecklare eller motsvarande) som är regionanställda inom sjuk- och tandvård i det geografiska området Södra Älvsborg och vårdgivare som har avtal med hälso- och sjukvårdskansli i samma område. I mån av plats bereds övriga sökande (målgrupp personer i ledande ställning) tillträde mot avgift (se informationslänk nedan). Utbildningen ger redskap för att kunna bedöma och förstå modern medicinsk forskning och dess resultat. Den ger en ökad insikt i forskningsprocessen från planering till rapportering och implementering. Läs mer och lämna din anmälan senast den 1 september.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:22