Översiktskurs i forsknings- och utvecklingsmetodik för personer i ledande ställning, 1,5 hp (kurskod MFM301)

Enkeladress webb-sida: www.vgregion.se/MFM301-Boras

Planeras åter i form av fem halvdagar HT 2019.

MFM301 gavs senast hösten 2017, i planering finns en ny kurs hösten 2019. Ytterligare information kommer att återfinnas här när planeringen kommer vidare.

Om MFM301:
Uppdragsutbildning. Översiktskursen vänder sig till personer i ledande ställning (personer som har en funktion som chef, vårdutvecklare eller motsvarande) som är regionanställda inom sjuk- och tandvård i det geografiska området Södra Älvsborg och vårdgivare som har avtal med hälso- och sjukvårdskansli i samma område. I mån av plats bereds övriga sökande (målgrupp personer i ledande ställning) tillträde mot avgift (se informationslänk nedan). Utbildningen ger redskap för att kunna bedöma och förstå modern medicinsk forskning och dess resultat. Den ger en ökad insikt i forskningsprocessen från planering till rapportering och implementering.

Enkeladress webb-sida: www.vgregion.se/MFM301-Boras


Senast uppdaterad: 2018-01-31 15:15