Forskningsmetodik - en introduktion 8 hp, (kurskod MFM330). Vårtermin 2018

Elva heldagar VT 2018.

Uppdragsutbildning för personal verksam inom Västra Götalandsregionen (även privata vårdgivare med vårdavtal eller samverkansavtal).

Kursen är uppbyggd av flera block under elva heldagar. Kursen ger en introduktion till forskning och tar upp såväl kvantitativa aspekter (statistik) som kvalitativa aspekter (intervjustudier). 

Om 2018-års kurs 

En ny kurs omfattande elva kursseminariedagar ges åter vårterminen 2018. Anmälan kommer att öppnas den 15 augusti och stängas den 30 september år 2017.  Under vecka 43 kommer antagningsbesked att sändas ut till alla sökande.

Planerade kursdatum och övergripande information för år 2018

Anmälan (nu stängd)

Om 2017-års kurs

Kursinformationen uppdateras kontinuerligt och för dig som antagits till kursen är det viktigt att läsa kursmoment/schema under kursens gång. Kursen är uppbyggd av flera block om vardera en heldag. Kursen ger en introduktion till forskning och kommer att ta upp såväl kvantitativa aspekter (statistik) som kvalitativa aspekter (intervjustudier).

Här återfinns samlad information och schema för MFM330 år 2017

Kursgivare:

Institutionen för Medicin, enheten för allmänmedicin, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet.

Kursarrangör:

FoU primärvård, FoU-centrum södra Älvsborg. De flesta kurstillfällen hålls i våra lokaler som ligger centralt i Borås (vägbeskrivning). Kursinformation kommer att uppdateras kontinuerligt på denna sida.

Mailadress för kursdeltagare: Denna mailadress används vid inlämning av uppgifter samt frågeställningar: E-postadress

Senast uppdaterad: 2017-07-06 14:55