MFM330 2018

Datum för kurs MFM330 år 2018

Kursinformation är under unformande:
Denna kurs  kommer fortsättningsvis att ha ett gemensamt regionalt anmälningssystem, liksom gemensamma tider för anmälan. Anmälan öppnas den 15 augusti och stängs 30 september. Antagningsbesked ges via mail under vecka 43. För de sökande som är ST-läkare kommer prioritering att ske via studierektorer.

Nedanstående datum är preliminära tills vidare:

Kursseminarium 1: 2018-01-24, Kursseminarium 2: 2018-02-07, Kursseminarium 3: 2018-02-21, Kursseminarium 4: 2018-03-07, Kursseminarium 5: 2018-03-21, Kursseminarium 6: 2018-04-11, Kursseminarium 7: 2018-04-18, Kursseminarium 8: 2018-05-02, Kursseminarium 9: 2018-05-16, Kursseminarium 10: 2018-05-30, Kursseminarium 11: 2018-06-13.

Utöver dessa 11 schemalagda dagar (där samtliga är obligatoriska), omfattar kursen ytterligare 14 kursdagar - totalt alltså 25 dagar. Resterande kursdagar används för inläsning och eget arbete med att skriva projektplan och ska fördelas över hela vårterminen, lämpligen i samband med de schemalagda dagarna samt inför de två inlämningstillfällena i början av maj respektive juni. Det är viktigt att du stämmer av med din arbetsgivare så att du kan få ut samtliga kursdagar.

För dig som går kursen är det viktigt att du går in på kursens hemsida inför varje kurstillfälle för att se vad som gäller och vad du förväntas förbereda till varje kurstillfälle.

Kursgivare:

Institutionen för Medicin, enheten för allmänmedicin, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet.

Kursarrangör:

FoU primärvård, FoU-centrum Södra Älvsborg.

Alla kurstillfällen utom kurstillfälle 2, hålls på FoU-centrum Södra Älvsborg (vägbeskrivning). Kurstillfälle 2 hålls på Biomedicinska biblioteket, Göteborgs Universitet, Göteborg.
Medicinaregatan 4 (vägbeskrivning).

Kostnad

För personal verksam inom Västra Götalandsregionen (även privata vårdgivare med vårdavtal eller samverksansavtal) är avgiften 34 % av ett prisbasbelopp (exempelvis är kursavgiften 15 100 SEK för år 2016). För övriga deltagare är kursavgiften 40 % av ett prisbasbelopp. För ST-läkare tas avgiften från "ryggsäckspengarna".

Bedömning av kursens olika moment

För godkänd kurs krävs minst betyget godkänd (G) på varje enskilt moment. Vid eventuellt underkänt (U) för ett enskilt moment får kursdeltagare restuppgift för det momentet.

Följande kursmoment bedöms individuellt under kursen MFM330:

- närvaro

- godkänd statistikinlämning

- skriftlig reflexionsuppgift

- den egna projektplanen inklusive referenslista

- peer-to-peer bedömning av av andras projektplaner

-power-point presentation

- muntlig presentation

 

 

 

Information om kursinnehåll

Senast uppdaterad: 2017-06-02 10:23