Forskningsmetodik - en introduktion MFM330

8 hp. Uppdragsutbildning för personal verksam inom Västra Götalandsregionen (även privata vårdgivare med vårdavtal eller samverkansavtal).

Kursen är uppbyggd av flera block under elva heldagar, varav tio seminariedagar hålls på FoU primärvårds lokalkontor i Södra Älvsborg, Borås  (seminariedag 2 hålls på Biomedicinska biblioteket, Göteborgs Universitet, Göteborg). Kursen ger en introduktion till forskning och tar upp såväl kvantitativa aspekter (statistik) som kvalitativa aspekter (intervjustudier).  Kursen hålls en gång per år under våren.

Om 2018-års kurs 
En ny kurs ges åter vårterminen år 2018. Anmälan öppnas 15 augusti och stängs 30 september år 2017.  Planerade kursdatum, anmälningsformulär samt övergripande information för år 2018.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:22