Forskningsmetodik - en introduktion MFM330

8 hp. Uppdragsutbildning för personal verksam inom Västra Götalandsregionen (även privata vårdgivare med vårdavtal eller samverkansavtal).

Kursen är uppbyggd av flera block under elva heldagar, varav tio seminariedagar hålls på FoU primärvårds lokalkontor i Södra Älvsborg, Borås (seminariedag 2 hålls på Biomedicinska biblioteket, Göteborgs Universitet, Göteborg). Kursen ger en introduktion till forskning och tar upp såväl kvantitativa aspekter (statistik) som kvalitativa aspekter (intervjustudier). Kursen hålls en gång per år under vårterminer.

2019-års kurs:
Planerade datum: 16/1, 30/1, 20/2, 27/2, 13/3, 27/3, 10/4, 24/4, 7/5, 22/5, 5/6.

Från den 15 augusti kan du ansöka till denna forskningsmetodikkurs. Ansökan hålls öppen till och med den 30 september (kurserna uppfyller delmål 19 och 2015:8 a5 för ST-läkare i allmänmedicin).

Målgrupp
Verksamma inom Västra Götalandsregionen, även privata vårdgivare med vårdavtal eller samverkansavtal.

Läs mer och lämna din ansökan.

 

 

Senast uppdaterad: 2018-08-07 11:53