Forskningsmetodik - en introduktion VT 2019

MFM330 (8hp) FoU-centrum Södra Älvsborg, Borås.
Kursen är en uppdragsutbildning för personal verksam inom Västra Götalandsregionen (även privata vårdgivare med vårdavtal eller samverkansavtal). Den består av olika kursmoment som hålls vid elva datum under våren år 2019. Start 16 januari och avslutning den 5 juni.

Kursgivare: Institutionen för Medicin, enheten för allmänmedicin, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet.
Kursarrangör: FoU-centrum Södra Älvsborg.
Plats: Alla seminariedagar utom dag 3, hålls på FoU-centrum Södra Älvsborg (vägbeskrivning). Seminariedag 3 hålls på Biomedicinska biblioteket, Göteborgs Universitet, Göteborg. Medicinaregatan 4 (vägbeskrivning).

För personal verksam inom Västra Götalandsregionen (även privata vårdgivare med vårdavtal eller samverksansavtal) är avgiften 34 % av ett prisbasbelopp (exempelvis är kursavgiften 15 400 SEK för år 2017). För övriga deltagare är kursavgiften 40 % av ett prisbasbelopp. För ST-läkare tas avgiften från "ryggsäckspengarna".

Om man har närvaro enligt punkt 1 och 2 i dokumentet ”Närvaroregler” under ett och samma kalenderår står lokala FoU-rådet i Södra Älvsborg för kursavgiften. För att kursavgiften skall efterskänkas trots frånvaro krävs läkarintyg. Vid tillfällig vård av barn krävs kopia på försäkringskassans blankett, ”Intyg om barns frånvaro”. Kursavgiften betalas i annat fall av den chef som undertecknade ansökan om att få gå kursen.

För tillträde till kursen krävs förutom grundläggande behörighet för högskolestudier yrkesexamen inom vård- och omsorg på grundnivå (kandidatexamen) eller motsvarande kunskaper.

Undantag från behörighetskrav:
Om du inte har grundläggande högskolebehörighet så diskutera först med kursledningen innan du söker. I vissa fall kan man gå kursen men får då inga högskolepoäng utan endast ett intyg om genomgången ej poängsatt kurs. Om du har grundläggande högskolebehörighet och en yrkesexamen inom vård- och omsorg, men saknar kandidatexamen så kontakta kursledningen för att få prövat om du har motsvarande kunskaper.

Du gör en elektronisk ansökan till kursen. Därefter skickar du in en underskriven blankett där du och din närmaste chef intygar att du får gå kursen på betald arbetstid. Vårt ansökningssystem presenterar dig automatiskt för blanketten så snart du gjort din elektroniska ansökan (kallas Blankett 1).

Det beräknas att instudering och hemuppgifter tar cirka 14 heldagar utöver de 11 kursdagarna.

Du behöver inte vara antagen till forskarutbildning för att gå kursen. Kursen har innehåll och omfattning motsvarande den obligatoriska doktorandkursen del I. Om man senare skulle bli antagen som doktorand vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs Universitet kan man indivuduellt ansöka om att få jämställa kursen MFM330 med doktorandkursen del I.

För godkänd kurs krävs minst betyget godkänd (G) på varje enskilt moment. Följande kursmoment bedöms individuellt under kursen MFM330:

  • närvaro
  • statistikinlämning
  • skriftlig reflexionsuppgift
  • den egna projektplanen inklusive referenslista
  • peer-to-peer bedömning av av andras projektplaner
  • visuell presentation PowerPoint
  • muntlig presentation

Ansökan

Ansökan är öppen 15 aug t o m 30 sept 2018)

Antagningsbesked för kursen VT 2019 ges via mail i slutet av oktober. För de sökande som är ST-läkare kommer studierektorerna för ST att göra prioriteringar vid fler sökande än tillgängliga platser.

Enkel adress till denna webbsida: www.vgregion.se/MFM330-Boras. Denna adress kan du som förslag spara i dina favoriter under tiden du går kursen.

Senast uppdaterad: 2018-08-08 17:15