Nyfiken på medicinsk statistik?

Välkommen till denna seminariedag inom SM00016 som hålls på FoU-centrum södra Älvsborg i Borås den 28 augusti 2018 (tidigare datum inställt 2:a februari). Dagen är även en separat nätverksdag för forskningsaktiva. Teman är powerberäkning och Inter-Rater-Reability.

Målgrupp: Du som är projektledare, handledare eller doktorand inom primärvård och/eller Folktandvård i Västra Götalandsregionen, liksom inskrivna vid kursen SM00016.

Statistiker Magnus Petersson, en mycket inspirerande, pedagogisk och lättlyssnad föreläsare guidar oss säkert i statistikens värld.

Ta del av inbjudan.

Lämna din anmälan här (via regionkalendern)

 

Nyfiken på statistik?" är del 3 av 5 inom kurs Forskningsmetodik i primärvård och folktandvård (SM00016) som hålls HT 2017-VT 2018.

Övriga fyra seminariedagar
Övriga fyra seminariedagar hålls på olika platser i Västra Götalandsregionen.  Även till dessa är det möjligt att delta/anmäla sig till enstaka tillfällen, utan att vara inskriven till samtliga kursdagar inom SM00016 via kursadministratör nedan*. Här kan du läsa mer om övriga seminariedagars innehåll


För att delta i kursen på forskarnivå SM00016 (5 hp) vid alla fem seminariedagar: Under fem seminariedagar (september år 2017 till maj 2018) har du möjlighet att fördjupa dig i forskningsprocessens olika delar. Seminariedagarna är en kurs på forskarnivå för dig som är doktorand. Kursen SM00016 ger 5 hp efter närvaro vid samtliga kurstillfällen och en posterpresentation. Kontakt för mer information om de fem seminariedagarna och för att att delta på forskarnivå: regional kursadministratör FoU primärvård: inger.marie.hansson@vgregion.se.

Senast uppdaterad: 2018-02-08 13:11