Program för MFM301, VT 2019

Program för MFM301, VT 2019 Översiktskurs i forsknings- och utvecklingsmetodik för personer i ledande ställning, 1,5 högskolepoäng

 • Översiktlig vetenskapsteori och forskningsprocessen
 • Etik
 • Statistik

Föreläsare: Marianne Rythén, Gun Rembeck

 • Kvalitativ metod
 • Kvalitativ metodik med praktiska övningar
 • Etisk presentation av forskningsresultat

Föreläsare: Gun rembeck, Marianne Rythén.

 • Informationssökning inklusive praktisk övning
 • Evidensbaserad medicin (EBM)

Gästföreläsare: Malena Sjöstrand, Bibliotekarie, Sjukhusbiblioteket Södra Älvsborgs sjukhus och Anders Larsson, Läkarenhet neurologi och geriatrik, Neuro- och rehabiliteringsklinik, Södra Älvsborgs Sjukhus.

Bra länkar:

E-biblioteket VGR

MeSH-indexering (Svensk-engelsk via KI).

 • Forskningskommunikation konferensbidrag/poster, muntlig presentation med Powerpoint
 • Researchweb.org och projektdatabasen FoU i VGR
 • Forskningsfinansiering
 • Implementering
 • Kritisk granskning av artiklar

Föreläsare: Gun Rembeck, Marianne Rythén

Länktips:

FoU i VGR

Anslag till forskning (VGR).

Granskningsmall för examinering:
Granskningsmall till utdelade artiklar.

 • Redovisning av examinationsuppgiften

Examinator: Bledar Daka med.dr. Universitetslektor på enheten för allmänmedicin, distriktsläkare, Enheten för samhällsmedicin och folkhälsa, enheten Allmänmedicin, Göteborgs Universitet.

Kursledare: Gun Rembeck, Marianne Rythén.

Redovisning av examinationsuppgift: Tjugo minuter för grupp att granska artikel, 10 minuter för opponenterna, 10 min för kursledning inklusive Bledar Daka, Universitetslektor på enheten för allmänmedicin, GU att examinera.

Senast uppdaterad: 2018-12-17 10:53