Kvinnors hälsa - mitt i livet

Ett forskningsprojekt med syfte att minska besvär hos kvinnor ”mitt i livet” kopplade till fysisk, psykisk och urogenital hälsa.

Delta i utbildningsprogram och studie


Projektledare:
Lena Rindner, leg. distriktssköterska, doktorand
FoU primärvård, FoU-centrum Södra Älvsborg

Forskningssjuksköterska:
Catrin Jekler, leg. distriktsköterska, fil. mag.
E-post: narhalsan.fou.kvinnorshalsa@vgregion.se
Telefon: 0706-10 21 64

I grupputbildning eller individuella samtal berörs:

  • Stressrelaterad ohälsa
  • Klimakteriet
  • Blödningsrubbningar
  • Lokala östrogenbristbesvär
  • Kvinnors hjärthälsa
  • Psykisk hälsa
  • Livspussel
  • Sociala relationer
  • Sexualitet och lust
Senast uppdaterad: 2018-09-14 14:26