Främja kvinnors hälsa med Integrativ vård

Ett projekt med syfte att minska besvär hos kvinnor kopplade till stress.

Om projektet

Kan man främja kvinnors hälsa genom att kombinera kunskap som finns inom vården med forskningsbaserade komplementärmedicinska metoder, så kallad Integrativ vård? Den frågan vill FoU primärvård i Västra Götalandsregionen få svar på i ett pågående projekt. Syftet med projektet är att minska besvär hos kvinnor som är kopplade till stress.

Projektet innehåller:

  • Arbetslivsinriktad rehabilitering i form av ett AntiStressProgram för kvinnor som sökt privat eller offentlig primärvård för sina stressrelaterade besvär.
  • Individuella behandlingar består av Interpersonell psykoterapi, IPT, integrerat med kroppsakupunktur i en och samma behandling.
  • AntiStress skolan innehåller ett tio veckorsprogram med arbetslivsinriktad rehabilitering i grupp. Deltagarna är helt eller delvis sjukskrivna.
  • Vi vet att personer med stressrelaterad psykisk ohälsa, ofta med diagnosen utmattningssyndrom kan vara sjukskrivna under lång tid, ibland flera år. I våra systematiska metodutvärderingar har ett nästa steg efterfrågats av deltagarna. Därför erbjuds nu också AntiStress dialog i grupp under tio veckor.
  • Egenvård för att minska stress  AntiStress ljudfiler på 10 språk - finns som guidade övningar i medveten andning. Ljudfilerna är gratis och nedladdningsbara. Formatet är mp3, vilket fungerar väl i både mobil, surfplatta och dator.

På gång

På gång:

  • AntiStress App – en kostnadsfri nerladdningsbar app för egenvård. Är tänkt som ett stöd för den drabbade att hitta balansen i livspusslet mellan aktivitet och vila och som ett stöd för vårdpersonal i deras behandlingsarbete.
  • AntiStress App – egenvård med syfte att minska stress och främja hälsa.

Under projekttiden kommer vi även att erbjuda föreläsningar och andra aktiviteter inom området kvinnors hälsa.

Projektledning

Projektledare:

Tina Arvidsdotter, leg. sjuksköterska, filosofie doktor

FoU primärvård, FoUU-centrum Fyrbodal

E-post: tina.arvidsdotter@vgregion.se

 

 

 

 

 


Senast uppdaterad: 2018-08-15 14:07