Främja kvinnors hälsa med Integrativ vård

Ett projekt med syfte att minska besvär hos kvinnor kopplade till stress.

Om projektet

Kan man främja kvinnors hälsa genom att kombinera kunskap som finns inom vården med forskningsbaserade komplementärmedicinska metoder? Den frågan vill FoU primärvård i Västra Götalandsregionen få svar på i ett pågående projekt. Syftet med projektet är att minska besvär hos kvinnor som är kopplade till stress.

Projektet innehåller:

  • AntiStress ljudfiler på 10 språk - guidade övningar i Medveten andning. Ljudfiler som är gratis och nedladdningsbara. Formatet är mp3, vilket fungerar väl i både mobil, surfplatta och dator.
  • AntiStress skola
  • Stresshantering för personer som sökt privat eller offentlig primärvård för sina stressrelaterade besvär.
  • Integrativ vård som intervention vid stressrelaterad psykisk ohälsa.
  • Handledning riktad till vårdpersonal inom privat eller offentlig primärvården i Västra Götalandsregionen.

På gång:

  • AntiStress App

Under projekttiden kommer vi även att erbjuda föreläsningar och andra aktiviteter inom området kvinnors hälsa.

Projektledning

Projektledare:

Tina Arvidsdotter, leg. sjuksköterska, filosofie doktor

FoU primärvård, FoUU-centrum Fyrbodal

E-post: E-postadress