Aktuellt

Fyrbodals Hälsoakademi arrangerar tillsammans med Kommunakademin Väst Interregprojektet eTeam för välfärdsteknologi, Högskolan Väst och GITS den årliga konferensen "Digitalisering i praktiken inom hälsa, vård och omsorg". Årets fokus är den nära vården utifrån gränsöverskridande arbetssätt. På konferensens hemsida finns program och kommer att uppdateras inom kort med anmälningslänk. Varmt välkomna!

Välkommen till regional FoU-dag i Vänersborg den 9 april. FoUU-centrum Fyrbodal bjuder på projektpresentationer, diskussioner och tårta.

Predisputation vid FoUU-centrum för primärvård i Fyrbodal i samarbete med Göteborgs Universitet

Lena G Larsson, Siv Bäck-Pettersson, Sven Kylén, Bertil Marklund, Martin Gellerstedt och Eric Carlström har publicerat en ny artikel i The International Journal of Health Planning and Management

Dina idéer kring bättre tandhälsa behövs! Ansök om forskningsanslag för år 2018.

Avhandlingens titel: Evaluating benefits and harms of screening - the streetlight effect?

Mellan den 15 augusti och 30 september 2018 kan du ansöka till kurser i forskningsmetodik som ges vid FoU primärvårds FoU-centrum i Borås, Göteborg, Skövde och Vänersborg.

Närhälsan Färgelanda vårdcentral

Samverkanslagen och mobil närvård - ur ett patient-brukarperspektiv

Läs mer om forskargruppen och vårens seminarieprogram.

Den 1 mars öppnar Västra Götalandsregionens fyra lokala FoU-råd återigen för ansökningar om medel.

Forskningsmetodik i primärvård och folktandvård- SM 00016

Välkommen till forskningsseminarium 180319!

OBS! Inställt på grund av sjukdom! OBS!

Välkommen på seminarium 171102

Välkommen 2017-05-30 till vårdkonferens om Samordnad vård- och omsorgsplanering via distansmöte i Västra Götaland - Hur fortsätter vi?

Antagning av tio nya doktorander till Nationella Forskarskolan i Allmänmedicin 2017

AntiStress på 10 språk lanserades på Internationella Kvinnodagen, 2017-03-08.

Anmäl abstrakt och deltagande till internationell konferens i Borås - ISTAR 19-21 juni, som anordnas av FoU primärvård.

Senast uppdaterad: 2018-06-29 11:23