Aktuellt

Predisputation vid FoUU-centrum för primärvård i Fyrbodal i samarbete med Göteborgs Universitet

Lena G Larsson, Siv Bäck-Pettersson, Sven Kylén, Bertil Marklund, Martin Gellerstedt och Eric Carlström har publicerat en ny artikel i The International Journal of Health Planning and Management

Dina idéer kring bättre tandhälsa behövs! Ansök om forskningsanslag för år 2018.

Avhandlingens titel: Evaluating benefits and harms of screening - the streetlight effect?

Mellan den 15 augusti och 30 september 2018 kan du ansöka till kurser i forskningsmetodik som ges vid FoU primärvårds FoU-centrum i Borås, Göteborg, Skövde och Vänersborg.

Närhälsan Färgelanda vårdcentral

Samverkanslagen och mobil närvård - ur ett patient-brukarperspektiv

Läs mer om forskargruppen och vårens seminarieprogram.

Den 1 mars öppnar Västra Götalandsregionens fyra lokala FoU-råd återigen för ansökningar om medel.

Forskningsmetodik i primärvård och folktandvård- SM 00016

Välkommen till forskningsseminarium 180319!

OBS! Inställt på grund av sjukdom! OBS!

Välkommen på seminarium 171102

Välkommen 2017-05-30 till vårdkonferens om Samordnad vård- och omsorgsplanering via distansmöte i Västra Götaland - Hur fortsätter vi?

Antagning av tio nya doktorander till Nationella Forskarskolan i Allmänmedicin 2017

AntiStress på 10 språk lanserades på Internationella Kvinnodagen, 2017-03-08.

Anmäl abstrakt och deltagande till internationell konferens i Borås - ISTAR 19-21 juni, som anordnas av FoU primärvård.

Senast uppdaterad: 2018-06-29 11:23