ISTAR 19-21 juni

Anmäl abstrakt och deltagande till internationell konferens i Borås - ISTAR 19-21 juni, som anordnas av FoU primärvård.

Konferensen fokuserar på "Enablers and Barriers for Successful Transition from Childhood to Adulthood". Forskare, hälso- och sjukvårdspersonal, pedagoger och andra professioner som möter barn/unga är målgrupp.

Senast uppdaterad: 2017-11-29 12:32