EULAR Congress 2017

Två av våra medarbetare har varit på på EULAR Congress 2017 i Madrid och presenterade var sin poster. 

Anna Bergenheim, leg sjukgymnast, Med Dr, Närhälsan Uddevalla Rehabmottagning och FoU-strateg på FoU primärvård Fyrbodal. Anna har visat sin poster angående långtidsuppföljning av kvinnor med Fibromyalgi.  

Sofia Johannesson, leg sjukgymnast, MSc, Närhälsan Uddevalla Rehabmottagning. Sofia med ämnet, Långvarig Generaliserad Smärta, postern var hennes Masterarbete.

Läs mer!

EULAR Congress 2017

Anna Bergenheims abstract

Sofias Johannessons abstract

 

 

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:17