FoU primärvård Fyrbodal i Almedalen

FoUU-centrum Fyrbodal möjliggör för medarbetare inom primärvården att bedriva forskning och innovationsarbete där de verkar och bor.

FoUU-centrum Fyrbodal är en samordnande kraft för forskning och innovationsarbete i den nordvästra delen av Västra Götalandsregionen.

Här samverkar konkurrensneutrala verksamheter med uppdrag inom Forskning, Utveckling, Utbildning, Innovation och Samverkan för den nära hälso- och sjukvården samt folktandvården.

Läs mer här!

Senast uppdaterad: 2018-06-29 15:06