Kvalitativ forskningsmetod och kvalitativ innehållsanalys

Välkommen till forskningsseminarium 180319!

Välkommen till Forskningsseminarium om kvalitativ forskningsmetod och kvalitativ innehållsanalys

Ulla Graneheim är verksam vid Umeå Universitet, hon är även senior professor vid Högskolan väst där hon forskar inom området vård- och hälsovetenskap. Ulla kommer att ge oss mer kunskap om kvalitativ forskningsmetodik generellt och även om kvalitativ innehållsanalys.
Tid: 19 mars 2018
Plats: FoUU-centrum Fyrbodal, Vänerparken 15 A, Vänersborg

Information och anmälan

Senast uppdaterad: 2018-01-31 09:03