Kvalitativa metoder för kvantitativ forskare och nyttan med litteratursökningen

Välkommen!

Professor Stefan Bergman föreläser om kvalitativa metoder för kvantitativa forskare och bibliotekarier på biomedicinska biblioteket visar på nyttan med litteratursökning.

Tid: 8 november 2017, kl. 09.30 – 15.30

Plats: Academicum, Medicinaregatan 3, lokal: "Ingegerd Eriksson" och på eftermiddag Biomedicinska biblioteket, Medicinaregatan 4.

Information och anmälan

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:17