Hur slipper jag få tillbaka patientinformation för revidering?

Forskningsmetodik i primärvård och folktandvård- SM 00016

Helen Elden är docent, Med dr och universitetslektor vid Göteborgs Universitet samt har lång erfarenhet av arbete i Göteborgs etikprövningsnämnd. Hon föreläser om vad man bör tänka på när det gäller patientinformationer. En välskriven patientinformation gör det lättare att rekrytera deltagare till studien, patienten kommer att veta vad studien innebär och känna sig tryggare. Förhoppningsvis blir din patientinformation också godkänd av etikprövningsnämnden.

Inbjudan och anmälan

Senast uppdaterad: 2018-02-21 09:30