Graviditet och fysioterapi

Välkommen på seminarium 171102

Graviditet och fysioterapi

Annelie Gutke, leg fysioterapeut, Med Dr, specialist inom gynekologi, obstetrik och urologi Göteborgs universitet/Närhälsan Eriksberg Göteborg håller seminarium kring vanliga frågeställningar inom primärvården om graviditet och fysioterapi. 

- Vid vilka tillstånd är fysioterapi adekvat och effektivt?

- Vad behöver vi ta hänsyn till?

Under eftermiddagen varvas både teori och praktik.

Inbjudan och anmälan.

Senast uppdaterad: 2018-01-22 15:58