Inställt!!! På grund av kommande storm. Inställt!!!

Samverkanslagen och mobil närvård - ur ett patient-brukarperspektiv

Välkommen att lära och reflektera, den 21 september!

Vad är det viktigaste vi behöver för för att säkerställa att samordningen sker från ett patient- brukarperspektive?  När samordningen brister bidrar det ofta till en försämrad upplevelse för patienter och brukare samt till en sämre vård och omsorg. Vårdanalys har regeringens uppdrag att följa genomförandet av lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.

Anmälan och information!

Senast uppdaterad: 2018-09-20 13:44