Att arbeta med flyktingar och tolk

Välkommen till seminarium 180322!

Att arbeta med flyktingar och tolk
Under eftermiddagen kommer vi få lyssna till Eva Theunis och Ivana Egert. 
Eva är distriktsläkare och har arbetat på vårdcentral i många år och arbetar nu på Närhälsans flyktingmedicinska mottagning i Göteborg. Hon kommer dela erfarenheter från klinisk vardag och något från forskningen som pågår på området.  Ivana arbetar på Tolkförmedling Väst och kommer berätta om hur vi arbetar tillsammans med tolkarna på ett bra sätt.

För mer information och inbjudan!

Senast uppdaterad: 2018-06-20 11:54