Fyrbodals hälsoakademi bjuder in till en seminarieserie om psykisk hälsa och ohälsa.

Läs mer om forskargruppen och vårens seminarieprogram.

Forskargruppen för psykisk hälsa och ohälsa, PHOOH, inom Fyrbodals Hälsoakademi har formats under år 2017. Fokus för forskargruppen är personcentrerad, integrativ och jämlik psykiatrisk vård.

Pågående projekt:

  • Mental and Somatic Health without borders, MeSHe.
  • Pain in Psychiatric conditions, PiP.
  • Webbutbildning för personal som arbetar med personer med intellektuell funktionsnedsättning och utmanande beteende.

Gruppledare/samordnare är Nóra Kerekes.

E-post nora.kerekes@hv.se

Se vårens seminarieprogram här.

 

Senast uppdaterad: 2018-03-06 15:16