”Vilken evidens kan du lita på? Kritisk granskning av den medicinska litteraturen”

Välkommen till FoUU-centrum 170925

Välkommen 25 september till öppet seminarium samt kursdag 1 i Forskningsmetodik i primärvård och folktandvård – SM00016

”Vilken evidens kan du lita på? Kritisk granskning av den medicinska litteraturen”

Seminariet kommer att hållas på FoUU-centrum Fyrbodal, Vänersborg den 25 september, klockan 09.00-16.00.

Inbjudan och information.

Välkomna!

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:17