Årlig översyn av forskningsproduktion och akademisk grad

I dagarna har koncernkontoret för Västra Götalandsregionen sänt ut en preliminär version av "FoU i VGR Årsredovisning år 2017" till hälso- och sjukvårdens verksamhetschefer. Årsredovisningen innehåller uppgifter som anställda i dagsläget har registrerat i projektdatabasen FoU i VGR gällande sin forskningsproduktion och akademiska grad.
Syftet är att identifiera behov av komplettering.

FoU i VGR

Senast uppdaterad: 2018-02-15 16:41