Predisputation - Lena G Larsson

Predisputation vid FoUU-centrum för primärvård i Fyrbodal i samarbete med Göteborgs Universitet

Doktorand vid enheten allmänmedicin, Göteborgs universitet

Lena G Larsson, Distriktssköterska, Närhälsan Kungshamn vårdcentral

Avhandlingstitel

Samverkan vid vårdplanering 

Opponenter

Karin Mossberg, FoU-ledare, PhD, Specialist i Allmänmedicin, FoU primärvård Fyrbodal

Thomas Winman, Docent i Pedagogik, Högskolan Väst

Plats och tid

FoUU-centrum Fyrbodal, Vänersborg, 17 december, klockan 09.00-11.30

Senast uppdaterad: 2018-12-06 13:30