Sociala investeringsmedel för barn och ungas framtida utveckling och hälsa

Ny utlysning av sociala investeringsmedel för barn och ungas framtida utveckling och hälsa. Västra Götalandsregionens utförarverksamheter tillsammans med kommunerna kan ansöka om medel för hälsofrämjande och förebyggande insatser för barn och unga upp till 15 år. Sociala investeringar är en del av kraftsamlingen för fullständiga studier.

Sista ansökningsdatum är den 15 september.

Läs mer om sociala investeringar och hur man ansöker: www.vgregion.se/socialainvesteringar

Anmälan till Idé- och informationsträff:

Senast uppdaterad: 2018-05-11 10:19