Aktuellt

Välkommen till konferens 180530

Läs mer om forskargruppen och vårens seminarieprogram.

Den 1 mars öppnar Västra Götalandsregionens fyra lokala FoU-råd återigen för ansökningar om medel.

Forskningsmetodik i primärvård och folktandvård- SM 00016

Välkommen till forskningsseminarium 180319!

Välkommen till seminarium 180322!

OBS! Inställt på grund av sjukdom! OBS!

Välkommen på seminarium 171102

Välkommen 2017-05-30 till vårdkonferens om Samordnad vård- och omsorgsplanering via distansmöte i Västra Götaland - Hur fortsätter vi?

Antagning av tio nya doktorander till Nationella Forskarskolan i Allmänmedicin 2017

AntiStress på 10 språk lanserades på Internationella Kvinnodagen, 2017-03-08.

Anmäl abstrakt och deltagande till internationell konferens i Borås - ISTAR 19-21 juni, som anordnas av FoU primärvård.