Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Vetenskapligt förhållningssätt

Syfte

Att lära ut ett grundläggande medicinskt vetenskapligt syn- och förhållningssätt. Efter avslutad kurs ska du kunna förhålla dig vetenskapligt till de kunskaper och metoder som du använder i ditt dagliga arbete, det vill säga bli en kritisk konsument av vetenskapliga rön. Du ska kunna söka, läsa, bedöma och använda existerande medicinsk kunskap som bland annat finns i medicinska artiklar, eller kunna konstatera att sådan kunskap saknas.

Mål

Avsikten är att du ska hinna med kursens alla moment på de schemalagda kursdagarna. För godkänd kurs krävs närvaro på de handledarledda dagarna. Under kursen kommer du att arbeta med en litteraturstudie, som ska redovisas i form av en skriftlig rapport. På slutseminariet ska du göra en muntlig presentation av din litteraturstudie med hjälp av PowerPoint-bilder. Du ska även opponera på en annan deltagares litteraturstudie. Resultaten från litteraturstudierna ska vara av en så god kvalitet att de kan komma vårdverksamheterna till nytta.

Kursinnehåll

 • Föreläsningar om olika studietyper, kvalitativa metoder, statistik, etiska frågeställningar, litteratursökning, EBM, etc.
 • Att omsätta en idé eller frågeställning till en forskningsbar fråga.
 • Att fördjupa sig i den vetenskapliga litteraturen som rör frågeställningen.
 • Att genomföra en litteraturstudie med bakgrund, metod, resultat och implikationer för den egna praktiken.
 • Att kunna redovisa sina resultat i en skriftlig rapport och i muntlig form, samt opponera på en annan kursdeltagares litteraturstudie.

Övrigt

 • Kursdeltagarna har möjlighet att vid godkänd kurs med fördjupningsuppgift få 7,5 hp.
 • Kursen är för samtliga yrkeskategorier.
 • För ST-läkare i allmänmedicin uppfyller godkänd kurs kraven i hela delmål 19 inom SOFSF 2008:17 eller 2015:8 a5, det vill säga på såväl kurs som ett skriftligt individuellt arbete enligt vetenskapliga principer.
 • Kursen bedrivs i samarbete mellan FoU primärvård Fyrbodal, NU-sjukvårdens FoU-enhet samt Högskolan Väst.
 • Litteraturstudien skrivs på svenska språket och de artiklar som används inom kursen är ofta skrivna på engelska. Därför krävs att sökande har goda kunskaper i båda dessa språk för att kunna genomföra kursen inom schemalagd kurstid. Kunskaperna i svenska ska minst motsvara godkänd nivå C1.  Språklig handledning ingår inte i kursen. Om språklig handledning behövs tillhandahålls det av klinisk handledare.
 • Sökande ska ha tillgång till Office-programmen Word och PowerPoint samt kunskap i att använda dessa.
 • Max antal deltagare är 24 stycken.

Kursavgift

30 690 kr som faktureras och betalas före kursstart. Kurskostnaden inkluderar vetenskaplig handledning, de artiklar som ska läsas enligt schemat, kurspärm, förmiddags- och eftermiddagsfika, samt lunch på avslutningsdagen.

Kursansvariga

Forskningsledare Bertil Marklund E-post: bertil.marklund@vgregion.se

FoU-koordinator Eva Larsson E-post: eva.yvo.larsson@vgregion.se

Kursadministration E-post: fou.primarvard.fyrbodal@vgregion.se

Ansökan

Ansökan är öppen 15 augusti t.o.m. 15 september. (Länken leder till den regionala kurssidan där "knapp" för ansökan finns nederst på sidan)

Antagningsbesked ges under vecka 42. För de sökande som är ST-läkare kommer prioritering att ske via studierektorer.

Här kan du läsa útvärdering från FoU-kursen Vetenskapligt Förhållningssätt 2016.

Rapport 2016:01

Ahmed Ayad, Incidens av depression hos patienter med typ 2 diabetes

Alverlind Jonas, Hur kan man effektivt hantera inkommande patientkontakter på en vårdcentral?  

Gustafsson Jenny, Peroperativ risk vid icke hjärtkirurgi hos patienter med hypertrofisk kardiomyopati

Hindström Sara, Febernedsättande eller smärtstillande läkemedel vid vaccination av barn-kan det påverka effekten av vaccinationen?

Jovanovic Jasmina, Kan användandet av PCT, istället av CRP, minska antibiotisk förskrivning i primärvården?

Mourad Khaled, Grupp A streptokock Tonsillit: Minskar risken för komplikationer med antibiotikabehandling?

Seeberg Malin, Perorala beta-2-stimulerare vid hosta hos barn?

Wallin Stefan, Fungerar ASRS som remissunderlag till öppenpsykiatrin för ADHD utredning?

Karlsson Patrik, Hur ska patienter med läkemedelsorsakad hyperkalemi hanteras i primärvården?

Aldabbas Dafer, Graviditetsutfall hos Eutyroida Gravida Kvinnor med Autoimmun Tyreoideasjukdom

Al-Kattan Doa, Träning på arbetstid- Kan den leda till ökad produktivitet och välbefinnande i vården?

Beneus Maja, Kan mjölkproteinallergi orsaka förstoppning hos barn?

Dobreva-Velikova  Deyana, Finns det ökad risk för atypiska lårbensfrakturer vid långtidsbehandling med bisfosfonater

Hanna Arnell, Optimal intravenös behandlingstid vid okomplicerad Staphylococcus aureus-bakteremi

Kolberg Helena, Hur har införandet av barnvaccination mot pneumokocker påverkat incidens i invasiv pneumokocksjukdom?

Martinsson Ida, Evidens för autoinflation som behandling mot sekretorisk mediaotit

Sand Karin, Är det farligt att ha högt blodtryck hos doktorn?

Schönbeck Anders, Elefanten på mottagningen Hantering av förväntningar, riskbruk och beroende av sedativa och hypnotiska läkemedel i Primärvården

Ström Erik, Behandling av nageltrång i primärvård – är fenol bästa valet?

Torell Karl, Hårborttagning som behandling för hidradenitis suppurativa

Willner Anna, Kampen mot tiden Passa samma tidsram alla patienter vid läkarbesök i primärvården?

Ödman Elin, Finns det något samband mellan urinvägsinfektion och förvirring hos äldre kvinnor?

Ann Gisaeus, Är siesta bra för den kardiovaskulära hälsan?

Annemarie Frick, Effekten av zink mot förkylning

David Hassel, Haemophilus influenzae: Ökande antibotika-resistens i Sverige?

Ebba Jaup, Partiell evulsio eller partiell evulsio med matrixektomi, vad är att föredravid okomplicerade nageltrång i primärvården

Edmund Arnander, Intermittent fasta som en del av behandlingen vid diabetes mellitus typ 2?

Emma Werner, Rådgivning om fysisk aktivitet till patienter med hypertoni - gör det någon nytta?

Farah Hussain, D vitamin roll vid kronisk urtikaria avseende patogen, prognos och behandling

Forogh Razazi, Finns det evidens för användandet av cannabisbaserad medicin vid ledvärk och ledinflammation?

Isabel Vigmo, Bra skit? Faecestransplantation vs Vankomycin vid recidiverande Clostridium difficile-enterit

Jesper Eriksson, Acetazolamide som profylaktisk behandling mot Acute Mountain Sickness?

Josefin Bengtsson, Hur bra är effekten av en låg-FODMAP diet på lång sikt?

Josefin Carlander, Finns det evidens för mannitol vid aortakirurgi?

Linn Eijerstam, Komplikationer efter behandling med kosmetiska fillers: Vilka är de och hur vanliga är de?

Lisa Hedman, Minispirometri - säker urvalsmetod för spirometri hos patienter med symtom på KOL?

Luis Hernandez, Yoga som behandling vid depression

Mareb Alhayani, Hur hög andel av personer med subklinisk hypotyreos (SCH) har hyperlipidemi jämfört med friska?

Sara Hagström, Perifer facialispares vid neuroborrelios -diagnostik och klinik

Sebastian Schoots, Träning för patienter vid KOL, gör intensitet skillnaden?

Silva Altounian, Finns risk för personer med psoriasis att insjukna med diabetes?

Susanne Eliasson, FeNO vid hantering av astma i primärvård?

Thelma Andersen, Är lågkolhydratskost ett behandlingsalternativ mot typ 2 diabetes?

Tomas Vilkevicius, Finns fördelar med deltids-sjukskrivning för återgång i arbete vid muskuloskeletala sjukdomar och psykisk ohälsa?

Wafaa Salih, Tidig upptäckt av hypoglykemi hos äldre med insulinbehandlad diabetes mellitus typ 2

Senast uppdaterad: 2019-09-19 15:50