Vetenskapligt förhållningssätt

Syfte

Att lära ut ett grundläggande medicinskt vetenskapligt syn- och förhållningssätt. Efter avslutad kurs ska du kunna förhålla dig vetenskapligt till de kunskaper och metoder som du använder i ditt dagliga arbete, det vill säga bli en kritisk konsument av vetenskapliga rön. Du ska kunna söka, läsa, bedöma och använda existerande medicinsk kunskap som finns bland annat i medicinska artiklar, eller kunna konstatera att sådan kunskap saknas.

Mål

Avsikten är att du ska hinna med kursens alla moment på de schemalagda kursdagarna, med undantag för manualerna i kritisk litteraturläsning, som måste läsas hemma eftersom tiden annars inte skulle räcka till. För godkänd kurs krävs närvaro på de handledarledda dagarna. Under kursen kommer du att arbeta med en litteraturstudie, som ska redovisas i form av en skriftlig rapport. På slutseminariet ska du göra en muntlig presentation av din litteraturstudie med hjälp av Powerpoint-bilder. Du ska även opponera på en annan deltagares litteraturstudie.

Kursinnehåll

  • Katedrala föreläsningar om olika studietyper, kvalitativa metoder, statistik, etiska frågeställningar, litteratursökning, EBM, etc.
  • Att omsätta en idé eller frågeställning till en forskningsbar fråga.
  • Att fördjupa sig i den vetenskapliga litteraturen som rör frågeställningen.
  • Att genomföra en litteraturstudie med bakgrund, metod, resultat och implikationer för den egna praktiken.
  • Att kunna redovisa sina resultat i en skriftlig rapport och i muntlig form, samt opponera på en annan kursdeltagares litteraturstudie.

Övrigt

  • Kursen är för samtliga yrkeskategorier.
  • För ST-läkare i allmänmedicin uppfyller godkänd kurs kraven i hela delmål 19 och 2015:8 a5, det vill säga på såväl kurs som ett skriftligt individuellt arbete.
  • Kursen bedrivs i samarbete mellan FoU-enheterna inom primärvården i Fyrbodal och NU-sjukvården.
  • Kurslitteratur och vetenskapliga artiklar är på engelska.
  • Max antal deltagare är 24 stycken.

Kontakt

Kursansvariga

Forskningsledare Bertil Marklund E-post: E-postadress

FoU-koordinator Eva Larsson E-post: E-postadress

Kursadministration

E-post: E-postadress

Här kan du läsa útvärdering från FoU-kursen Vetenskapligt Förhållningssätt 2016.

Rapport 2016:01

Senast uppdaterad: 2017-06-29 12:05