2018

Kurssida för Vetenskapligt förhållningssätt, 2018. Sidan kommer att uppdateras kontinuerligt under kursens gång

Kursansvariga:
Bertil Marklund, kursansvarig, Forskningsledare
Eva Larsson, kursansvarig, FoU-koordinator
e-post: fou.primarvard.fyrbodal@vgregion.se

Kurspärmens innehåll

Senast uppdaterad: 2018-02-14 16:38