2019

Kurssida för Vetenskapligt förhållningssätt år 2019

Kursansvariga:

Bertil Marklund, kursansvarig, Forskningsledare
Eva Larsson, kursansvarig, FoU-koordinator
e-post: fou.primarvard.fyrbodal@vgregion.se

Kursmaterial

NU-bibliotekets kurssida för Vetenskapligt Förhållningssätt

Utvärdering kursdag 1-19

Om du missat att lämna in utvärderingen någon kursdag kan du lämna den här.

Övrigt

 

Senast uppdaterad: 2019-02-22 11:57