Om FoU primärvård Fyrbodal

FoU, Forskning och Utveckling, primärvård Fyrbodal arbetar för att forskning och utvecklingsarbete ska kunna bedrivas i olika verksamheter. FoU-enheten ska stimulera kreativitet,  ha ett kunskapssökande förhållningssätt samt stödja när det gäller handledning, projektleda och söka forskningsanslag. FoU primärvård Fyrbodal har idag flera disputerade forskningsledare, och doktorander. Vid sidan av FoU-projekt i primär- och folktandvård så arbetar FoU-verksamheten med kurser i forskningsmetodik och seminarier i aktuella frågor med utgångspunkt i FoU primärvårds uppdrag och vision.

 

Samarbetspartners och länkar....

Senast uppdaterad: 2018-09-06 09:53