Om FoU primärvård Fyrbodal

FoU primärvård Fyrbodal arbetar för att forskning och utvecklingsarbete ska kunna bedrivas i olika verksamheter. FoU-enheten ska stimulera kreativitet,  och ha ett kunskapssökande förhållningssätt samt stödja när det gäller handledning, projektleda och söka forskningsanslag. FoU primärvård Fyrbodal har idag sex disputerade forskningsledare, och fem doktorander. Vid sidan av FoU-projekt i primär- och folktandvård så arbetar FoU-verksamheten med kurser i forskningsmetodik och seminarier i aktuella frågor med utgångspunkt i FoU primärvårds uppdrag och vision.

Senast uppdaterad: 2018-09-06 09:31