FoU-kurser

Våra FoU-centrum erbjuder kurser i forskningsmetodik. Kurserna behandlar både kvantitativa och kvalitativa metoder. Flertalet av kurserna ges i samverkan med enheten för allmänmedicin, Göteborgs universitet och  ger högskolepoäng. Mer information om de olika kurserna hittar du i förteckning över kursutbudet på denna sida.

Våra FoU-centrum ger två kurser i forsknings- och utvecklingsmetodik för chefer och personer i ledande ställning. Nedan hittar du mer information om respektive kurs och länkar till anmälan.

Våra FoU-centrum ger tre olika större kurser i forskningsmetodik. Dessa kurser kommer att ha en gemensam anmälan.  Nedan hittar du mer information om respektive kurs och länk till anmälan. Anmälan till samtliga kurser kommer att öppnas den 15 augusti och stängs den 30 september 2017. I slutet av oktober kommer de som sökt kurserna att få besked om antagning. För ST-läkare som anmäler sig kommer studierektorerna för ST göra prioriteringar vid fler sökande än tillgängliga platser. Kurserna uppfyller hela eller delmål 2008, 19 respektive 2015:8 a5 för ST-läkare i allmänmedicin (se under respektive kursort).  Om du har frågor om anmälan eller kurserna ber vi dig vända dig till den ort som håller kursen du vill gå. Kontakteruppgifter hittar du på respektive orts kurssida.