FoU-kurser

Våra FoU-centrum erbjuder kurser i forskningsmetodik. Kurserna behandlar både kvantitativa och kvalitativa metoder. Flertalet av kurserna ges i samverkan med enheten för allmänmedicin, Göteborgs universitet och  ger högskolepoäng. Mer information om de olika kurserna hittar du i förteckning över kursutbudet på denna sida.

Nedan återfinner du länkar till våra pågående kurser i forskningsmetodik.

Våra FoU-centrum ger tre kurser i forsknings- och utvecklingsmetodik för chefer och personer i ledande ställning. Nedan hittar du mer information om respektive kurs och länkar till anmälan.

Våra FoU-centrum ger tre olika större kurser i forskningsmetodik. Dessa kurser kommer att ha en gemensam anmälan.  Nedan hittar du mer information om respektive kurs och länk till anmälan.


Senast uppdaterad: 2017-04-21 15:41