FoU-kurser

Våra FoU-centrum erbjuder kurser i forskningsmetodik. Kurserna behandlar både kvantitativa och kvalitativa metoder. Flertalet av kurserna ges i samverkan med enheten för allmänmedicin, Göteborgs universitet och  ger högskolepoäng. Mer information om de olika kurserna hittar du i förteckning över kursutbudet på denna sida.

Våra FoU-centrum ger en kurs i forsknings- och utvecklingsmetodik för chefer och personer i ledande ställning.

Våra FoU-centrum ger tre olika större kurser i forskningsmetodik. Dessa kurser kommer att ha en gemensam anmälan.  Nedan hittar du mer information om respektive kurs och länk till anmälan. Anmälan till samtliga kurser kommer att öppnas den 15 augusti och stängs den 30 september 2018. I slutet av oktober kommer de som sökt kurserna att få besked om antagning. För ST-läkare som anmäler sig kommer studierektorerna för ST göra prioriteringar vid fler sökande än tillgängliga platser. Kurserna uppfyller hela eller delmål a5 SOSFS 2015:8 alternativt delmål 19 SOSFS 2008:17 för ST-läkare i allmänmedicin (se under respektive kursort).  Om du har frågor om anmälan eller kurserna ber vi dig vända dig till den ort som håller kursen du vill gå. Kontaktuppgifter hittar du på respektive orts kurssida. Datum för kurserna 2019 stämmer, i övrigt kommer hemsidan för kurserna att uppdateras under hösten. Dock stämmer innehållet och upplägget av kurserna i stora drag.

Senast uppdaterad: 2018-10-29 10:18