Kurser i forskningsmetodik 2019

Våra FoU-centrum ger tre olika större kurser i forskningsmetodik. Dessa kurser kommer att ha en gemensam anmälan.  Nedan hittar du mer information om respektive kurs och länk till anmälan. Anmälan till samtliga kurser kommer att öppnas den 15 augusti och stängs den 30 september 2018. I slutet av oktober kommer de som sökt kurserna att få besked om antagning. För ST-läkare som anmäler sig kommer studierektorerna för ST göra prioriteringar vid fler sökande än tillgängliga platser. Kurserna uppfyller hela eller delmål a5 SOSFS 2015:8 alternativt delmål 19 SOSFS 2008:17 för ST-läkare i allmänmedicin (se under respektive kursort).  Om du har frågor om anmälan eller kurserna ber vi dig vända dig till den ort som håller kursen du vill gå. Kontaktuppgifter hittar du på respektive orts kurssida. Datum för kurserna 2019 stämmer, i övrigt kommer hemsidan för kurserna att uppdateras under hösten. Dock stämmer innehållet och upplägget av kurserna i stora drag.

Forskningsmetodik - en introduktion (MFM330, 8 hp, avancerad nivå)

Forskningsmetodik - en introduktion, avancerad nivå. Kursen vänder sig till samtlig personal inom Västra Götalandsregionen med kunskaper motsvarande kandidatexamen. Kursgivare är Göteborgs universitet, enheten för allmänmedicin och kursarrangör är FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän  samt Södra Älvsborg. Kursen uppfyller kursdelen av delmål 2008, 19 respektive 2015:8 a5 för ST-läkare i allmänmedicin. Kursen motsvarar den första introduktionskursen inom forskarutbildningen på Sahlgrenska Akademin.

Göteborg och Södra Bohuslän

Aktuella datum för kursen i Göteborg och Södra Bohuslän
22/1, 5/2, 19/2, 5/3, 19/3, 2/4, 23/4, 7/5, 14/5, 28/5, 11/6

Södra Älvsborg 

Aktuella kursdatum Södra Älvsborg
16/1, 30/1, 20/2, 27/2, 13/3, 27/3, 10/4, 24/4, 7/5, 22/5, 5/6

Grundläggande kurs i forskningsmetodik

All personal i VGPV Skaraborg, Folktandvården Västra Götaland område Öster,  ST-läkare vid Skaraborgs sjukhus, kommunanställda i Skaraborg och anställda inom VGPV i regionen. För ST-läkare uppfyller kursen kraven för specialistbevis enligt Socialstyrelsens målbeskrivning 2015 delmål Medicinsk vetenskap a5 och Socialstyrelsen målbeskrivning 2008 delmål 19 och 20.

FoU-centrum i Skaraborg

Aktuella kursdatum Skaraborg
30/1, 31/1, 21/2, 14/3, 4/4, 25/4, 23/5, 26/9, 10/10, 24/10, 19/11

Vetenskapligt förhållningssätt

Kursen är för personal inom samtliga personalkategorier verksamma inom Västra Götalandsregionen eller vid verksamheter med vårdavtal med Västra Götalandsregionen (t.ex. vårdcentraler som drivs i privat regi). För ST-läkare i allmänmedicin uppfyller kursen  hela delmål 19 respektive 2015:8 a5.

FoUU-centrum Fyrbodal

Akutella kursdatum Fyrbodal
23/1, 24/1, 25/1, 6/2, 7/2, 13/2, 14/2, 21/2, 28/2, 7/3, 14/3, 21/3, 28/3, 4/4, 11/4, 18/4, 24/4, 25/4, 2/5, 17/5


Så här ansöker du

För att kunna göra en ansökan till FoU-kurserna behöver du skapa ett personkort i ansökningssystemet. Det gör du genom att klicka på Skapa Personkort (Om du redan har ett personkort kan du gå direkt till anmälan). När du gjort ditt personkort kan du göra din ansökan genom klicka på Ansökan.

Förändringar med anledning av införandet av GDPR

EU:s dataskyddsförordning om behandling av personuppgifter, DSF eller GDPR (General Data Protection Regulation) gäller som lag i alla medlemsstater från och med den 25 maj 2018.

Syftet med GDPR är att stärka och skydda enskildas grundläggande fri- och rättigheter såsom integritet, rätt till privatliv och skydd för personuppgifter.

Införandet innebär följande ändringar i ansökningssystemet/projekt-databasen från och med den 25 maj 2018.

  • När du loggar in ska du använda den e-postadress du angett i personkortet istället för ditt namn.
  • Första gången du loggar  in får du möjlighet att godkänna lagring och behandling av dina personuppgifter.

Om du vill veta mer om hur VGR hanterar personuppgifter se http://www.vgregion.se/gdprinfo

 

Skapa personkort

Ansökan

Senast uppdaterad: 2018-07-30 16:21