Forsknings- och utvecklingsmetodik för chefer och personer i ledande ställning

Våra FoU-centrum ger två kurser i forsknings- och utvecklingsmetodik för chefer och personer i ledande ställning. Nedan hittar du mer information om respektive kurs och länkar till anmälan.

Forsknings- och utvecklingsmetodik för chefer inom tandvård och primärvård, FoU-centrum Skaraborg

Utbildningen ger en översikt av grundläggande vetenskapliga metoder som används vid forsknings- och utvecklingsarbete inom hälso- och sjukvård och tandvård: lagar och regler inom området, vetenskapsteori, evidensbaserad vård, forskningsetik, kvantitativ och kvalitativ metodik, studiedesign, databassökning, statistik och epidemiologi och presentationsteknik.

Mer information om kursen i Skaraborg

Översiktskurs i forsknings- och utvecklingsmetodik för personer i ledande ställning (MFM301, 1,5 hp, grundnivå)

Översiktskursen vänder sig till personer i ledande ställning som är regionanställda inom hälso- och sjukvård inklusive folktandvård i det geografiska området Södra Älvsborg eller Göteborg och Södra Bohuslän samt vårdgivare som har avtal med Hälso- och sjukvårdskansli i samma område.

Utbildningen ger redskap för att bättre kunna bedöma och förstå modern medicinsk forskning och dess resultat. Detta  sker genom en insikt i forskningsprocessen från planering till rapportering och implementering. 

Information och anmälan för kursen i Södra Älvsborg

Om du vill veta mer om hur VGR hanterar personuppgifter se http://www.vgregion.se/gdprinfo

Kursen var planerad att hållas även i Göteborg men har ställts in på grund av för få anmälda. Intresserade från Göteborg är välkomna att anmäla sig till Borås.

Senast uppdaterad: 2018-07-03 15:02