Kurser i forskningsmetodik 2018

Våra FoU-centrum ger tre olika större kurser i forskningsmetodik. Dessa kurser kommer att ha en gemensam anmälan.  Nedan hittar du mer information om respektive kurs och länk till anmälan. Anmälan till samtliga kurser kommer att öppnas den 15 augusti och stängs den 30 september. I slutet av oktober kommer de som sökt kurserna att få besked om antagning. För ST-läkare som anmäler sig kommer studierektorerna för ST göra prioriteringar vid fler sökande än tillgängliga platser. (Kurserna uppfyller delmål 2008, 19 respektive 2015:8 a5 för ST-läkare i allmänmedicin). Aktuella datum för nästa års kurser komma att läggas upp så snart dessa är fastställda. Om du har frågor om anmälan eller kurserna ber vi dig vända dig till den ort som håller kursen du vill gå. Kontakteruppgifter hittar du på respektive orts kurssida.

Forskningsmetodik - en introduktion (MFM330, 8 hp, avancerad nivå)

Forskningsmetodik - en introduktion, avancerad nivå. Kursen vänder sig till samtlig personal inom Västra Götalandsregionen med kunskaper motsvarande kandidatexamen. Kursgivare är Göteborgs universitet, enheten för allmänmedicin och kursarrangör är FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän  samt Södra Älvsborg. Kursen motsvarar den första kursen i basblocket för doktorander. För ST-läkare uppfyller kursen delmål 19.

Göteborg och Södra Bohuslän

Aktuella datum för kursen i Göteborg och Södra Bohuslän
16/1, 30/1, 20/2, 27/2, 13/3, 27/3, 10/4, 24/4, 8/5, 22/5, 5/6

Södra Älvsborg 

Aktuella kursdatum Södra Älvsborg
24/1, 7/2, 21/2, 7/3, 21/3, 11/4, 18/4, 2/5, 16/5, 30/5, 13/6

Grundläggande kurs i forskningsmetodik

All personal i VGPV Skaraborg, Folktandvården Västra Götaland område Öster,  ST-läkare vid Skaraborgs sjukhus, kommunanställda i Skaraborg och anställda inom VGPV i regionen. 
För ST-läkare i allmänmedicin uppfyller kursen kraven för specialistbevis enligt Socialstyrelsens målbeskrivning 2015 delmål Medicinsk vetenskap a5 och Socialstyrelsen målbeskrivning 2008 delmål 19 och 20.

Kursarrangör är FoU-centrum i Skaraborg.

Aktuella kursdatum Skaraborg
31/1, 1/2, 22/2, 15/3, 12/4, 26/4, 24/5,27/9, 11/10, 25/10, 15/11

Vetenskapligt förhållningssätt

Kursen är för personal inom samtliga personalkategorier verksamma inom Västra Götalandsregionen eller vid verksamheter med vårdavtal med Västra Götalandsregionen (t.ex. vårdcentraler som drivs i privat regi). För ST-läkare i allmänmedicin uppfyller kursen delmål 19.

Kursarrangör är FoUU-centrum Fyrbodal.

 

Anmälan

Senast uppdaterad: 2017-06-22 09:25