Kurser i forskningsmetodik 2018

Våra FoU-centrum ger tre olika större kurser i forskningsmetodik. Dessa kurser kommer att ha en gemensam anmälan.  Nedan hittar du mer information om respektive kurs och länk till anmälan.

Forskningsmetodik - en introduktion (MFM330, 8 hp, avancerad nivå)

Forskningsmetodik - en introduktion, avancerad nivå. Kursen vänder sig till samtlig personal inom Västra Götalandsregionen med kunskaper motsvarande kandidatexamen. Kursgivare är Göteborgs universitet, enheten för allmänmedicin och kursarrangör är FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän  samt Södra Älvsborg. Kursen motsvarar den första kursen i basblocket för doktorander. För ST-läkare uppfyller kursen delmål 19.

Göteborg och Södra Bohuslän

Södra Älvsborg

Grundläggande kurs i forskningsmetodik

All personal i VGPV Skaraborg, Folktandvården Västra Götaland område Öster,  ST-läkare vid Skaraborgs sjukhus, kommunanställda i Skaraborg och anställda inom VGPV i regionen

Kursarrangör är FoU-centrum i Skaraborg.

Vetenskapligt förhållningssätt

Kursen är för personal inom samtliga personalkategorier verksamma inom Västra Götalandsregionen eller vid verksamheter med vårdavtal med Västra Götalandsregionen (t.ex. vårdcentraler som drivs i privat regi). För ST-läkare i allmänmedicin uppfyller kursen delmål 19.

Kursarrangör är FoUU-centrum Fyrbodal.

 

Anmälan


Senast uppdaterad: 2017-05-05 11:46