Forskningsmetodik i primärvård och tandvård SM00016 2016-2017

Kursarrangör är Närhälsan FoU primärvård och enheten för allmänmedicin, Göteborgs Universitet. Kursen vänder sig till predoktorander, doktorander och handledare i primärvård och tandvård inom Västra  Götalandsregionen. Kursen går vid 5 tillfällen på olika platser i regionen.

Kursdeltagare som är inskrivna som doktorander får 5 hp efter att ha deltagit vid samtliga kurstillfälllen och presenterat en poster vid sista kurstillfälllet.

Denna kurs fungerar också som nätverk för  projektledare, predoktorander, doktorander och handledare. Du är alltså välkommen till enstaka kurstillfällen för att nätverka.

Datum som gäller för kursomgången 2016-2017 är

21 september 2016, FoU-centrum Vänersborg Evidensbaserad Medicin, Web of science samt artikelgraning. Detta kurstillfälle sker i samband med nätverksträffen i Vänersborg.

9 november 2016, Enheten för allmänmedicin Kvalitativa metoder för kvantitativa forskare och nyttan med litteratursökningen

10 februari 2017,  FoU-centrum Södra Älvsborg, Finns det något bortom jämförande analyser och regressioner?

16 mars 2017, FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän, Vad skall jag egentligen skriva i etikansökan?

11 maj 2017, FoU-centrum Skaraborg, Hur fångar man intresset på 2 minuter? samt examination

Även om du anmält dig till hela kursen är vi tacksamma om du också anmäler dig till varje enskilt kurstillfälle eftersom vi bjuder på lunch. Om du får förhinder är vi tacksamma om du avanmäler dig  till E-postadress.

Inbjudningar till varje enskilt kurstillfällle hittar under schema. 


Senast uppdaterad: 2017-05-04 16:28